Szanowni Państwo,

1 stycznia 2020 roku czeka nas rewolucja w ewidencji odpadów. W życie wchodzi całkowicie elektroniczna ewidencja odpadów. Nie będzie już „papierowych” KPO, a transport bez przygotowanej w systemie BDO Karty Przekazania Odpadów nie będzie możliwy! Bardzo proszę zapoznać się z informacjami poniżej. Postarałem się zebrać w możliwe przystępnej formie wszystkie najważniejsze sprawy.

BDO – REJESTRACJA

Od stycznia 2018 r. funkcjonuje stworzona przez Ministerstwo Środowiska Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniowej (BDO). Każdy podmiot wytwarzający i gospodarujący odpadami powinien być zgłoszony do tej bazy i posiadać indywidualny numer rejestrowy BDO. Ustawodawca za brak dopełnienia obowiązku posiadania tego numeru przewidział wysokie kary finansowe (od tysiąc aż do miliona złotych!).

Bardzo prosimy o sprawdzenie czy posiadacie Państwo aktywny dostęp do konta w rejestrze BDO. W przypadku problemów z logowaniem, prosimy zresetować hasło lub wystąpić o nadanie nowego hasła do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Brak możliwości zalogowania się do konta uniemożliwi Państwu w późniejszym czasie możliwość wystawienia KPO.

W razie wątpliwości polecamy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim bądź z infolinią BDO: www.bdo.mos.gov.pl/kontakt/#info.

Przypominamy, że numer BDO powinien znajdować się na wszystkich dokumentach związanych z obrotem odpadami.

KPO tylko w BDO od 1 stycznia

Od 1 stycznie nie będzie już papierowych Kart Przekazania Odpadów (KPO). Wszystkie KPO będą w Systemie BDO. Bez utworzonej KPO nie będziemy mogli wykonać odbioru odpadów! Analogicznie bez utworzonej KPO nie będziemy mogli przyjąć odpadów u nas na placu. Obowiązek utworzenia KPO spoczywa na przekazującym odpady.

Poniżej przesyłam link do filmu instruktażowego, który wykorzystywany jest podczas regionalnych szkoleń organizowanych przez zespół BDO:

https://youtu.be/qKbUIL-kLRE

Z filmu dowiedzieć się można m.in.:

  • kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów;
  • jak wygenerować elektroniczną kartę przekazania odpadów (KPO);
  • jak potwierdzić przejęcie odpadów w BDO;
  • jak potwierdzić zakończenie transportu odpadów.

Tworząc KPO będziecie musieli Państwo zawsze podać rodzaj i masę odpadów. W przypadku gdy nie macie możliwości ważyć odpadów należy wprowadzić orientacyjną masę. Potem na zasadzie korekty my będziemy prosili o poprawienie KPO zgodnie ze stanem faktycznym.

Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.

 

Bardzo proszę Państwa o „pochylenie się” nad tematem aby uniknąć trudności w styczniu.

Najważniejsza wiadomość jest taka, że nie będziemy mogli odebrać i przyjąć odpadów bez wygenerowanej Karty Przekazania Odpadów.

 

Z poważaniem

Paweł Krzemiński

współwłaściciel VERDE Group

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij